Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2007

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πόλη ελευθερίας, ισότητας και σεβασμού στη διαφορά
Ο Δήμος Αθηναίων δεν πρέπει να περιορίζει τη δράση του στη διαχείριση των τυπικών αρμοδιοτήτων του, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αποτελεί θεσμό αυτοδιοίκησης των πολιτών, κατέχει σημαντική θέση στο πολιτικό σύστημα και μπορεί να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Μια ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ για όλους και όλες.
Προτείνουμε και διεκδικούμε:
Πρωτοβουλίες του Δήμου για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Εξάρτηση της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της Αθήνας (αδειοδότηση, αποκομιδή απορριμμάτων κλπ) από την τήρηση της εργατικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Δημιουργία ειδικού ελεγκτικού σώματος
Δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες. Μέχρι τότε θεσμοθέτηση αιρετού δημοτικού συμβουλίου μεταναστών με αποφασιστικές αρμοδιότητες στα ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής
Εφαρμογή προγραμμάτων, επιμόρφωσης και «δεύτερης ευκαιρίας» για Έλληνες και μετανάστες. Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες, καθώς και διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στα παιδιά τους.
Πρόσληψη υπαλλήλων με γνώση των πιο διαδεδομένων γλωσσών των μεταναστών στις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και διερμηνέων νοηματικής γλώσσας για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής
Δημιουργία προσβάσεων για άτομα με αναπηρία σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος (κρατικές υπηρεσίες, χώροι ψυχαγωγίας, κινηματογράφοι, θέατρα κ.λπ.)
Αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων στην επαγγελματική, την κοινωνική και την οικογενειακή ζωή σε όλους τους πολίτες.
Αφαίρεση των καμερών παρακολούθησης από τους δρόμους της Αθήνας. Δημιουργία ειδικής νομικής ομάδας υποστήριξης των νέων που πέφτουν θύματα αστυνομικής αυθαιρεσίας (παράνομες προσαγωγές, έλεγχοι ταυτότητας χωρίς αιτιολογία κ.λπ.)
Η Δημοτική Αστυνομία να μην αποτελεί κατασταλτικό μηχανισμό. Διακοπή των οργανικών σχέσεων και των κοινών προγραμμάτων με την EΛ.AΣ. Αυστηρός περιορισμός των αρμοδιοτήτων της στη φύλαξη συγκεκριμένων κλειστών χώρων, στον έλεγχο αγορανομικών παραβάσεων (λαϊκές αγορές, τραπεζοκαθίσματα) κ.λπ.


από το /www.anoihtipoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: