Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία, για τη νέα γρίπη


Εγκύκλιο με οδηγίες για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω της γρίπης, έστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας στα σχολεία.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται:

- Οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης φροντίζουν να οργανωθούν οι Υπηρεσίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αναστολής λειτουργίας όλων των σχολείων αρμοδιότητάς τους και η σχετική ενημέρωση όλων των συναρμόδιων φορέων να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας.

- Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εποπτεύουν όλη τη διαδικασία αναστολής των σχολικών μονάδων/τμημάτων και καταγράφουν σε πίνακα όλα τα τμήματα και τις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς τους που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Τον πίνακα αυτό τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά, καθημερινά, στο υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (spudonpe@ypepth.gr) και στο Ε.ΚΕ.Π.Υ. (ekepy@yyka.gov.gr).

- Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης φροντίζουν ώστε να έχουν άμεση και συνεχή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και το Νομίατρο και η όλη διαδικασία αναστολής να διεκπεραιώνεται το ταχύτερο δυνατόν.

- Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της έκδοσης της απόφασης του νομάρχη, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα με την ξαφνική αποχώρηση των μαθητών.

Κάθε σχολική μονάδα/εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναστέλλει προληπτικά - προσωρινά τη λειτουργία της λόγω αυξημένων κρουσμάτων της νέας γρίπης, με ευθύνη του Διευθυντή παραμένει ανοικτή με προσωπικό ασφαλείας, ώστε να διεκπεραιώνονται θέματα διοικητικής φύσεως.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε μία σχολική μονάδα/εκπαιδευτικό ίδρυμα ανασταλεί η λειτουργία τμήματος ή τμημάτων, αλλά δεν ανασταλεί η λειτουργία της σχολικής μονάδας/εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων τμημάτων προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους έως τη λήξη του ωραρίου τους, εφόσον δεν παρουσιάζουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετό μεγαλύτερο ή ίσο με 38 και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Βήχα, πονόλαιμο, μυαλγίες, συνάχι, πονοκέφαλο, ρίγος, αίσθημα κόπωσης, διάρροια και εμέτους). Κατά την παραμονή τους μπορούν να καλύψουν κενά απόντων εκπαιδευτικών ή να συμμετέχουν σε διοικητικό έργο.

Όταν μία σχολική μονάδα/εκπαιδευτικό ίδρυμα αναστέλλει προληπτικά - προσωρινά τη λειτουργία της λόγω αυξημένων κρουσμάτων της νέας γρίπης, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτή τίθενται στη διάθεση του οικείου Γραφείου Π.Ε. ή/και Διεύθυνσης Π.Ε. και καλύπτουν προσωρινά εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν λόγω απουσίας προσωπικού, εφόσον δεν παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα συμπτώματα γριπώδους συνδρομής.

Οι σχολικές μονάδες/εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις οποίες απουσιάζουν εκπαιδευτικοί, αλλά όχι περισσότεροι από το 50% του συνόλου των διδασκόντων, παραμένουν σε λειτουργία. Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων και των συλλόγων διδασκόντων γίνεται προσωρινή αναδιαμόρφωση του προγράμματος, προκειμένου να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι απουσίες των εκπαιδευτικών και να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η σχολική μονάδα/εκπαιδευτικό ίδρυμα προχωρά σε αναστολή λειτουργίας μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απουσιάζει με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής υπερβαίνει το 50% των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: