Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Η Τεχνόπολις αποτιμάται σε Ευρώ και γίνεται Α.Ε.


Η Τεχνόπολις «ιστορικός τόπος της πόλης των Αθηνών», το «σημείο αναφοράς στη μνήμη των κατοίκων της Αθήνας», τα κτίρια που είναι «ιστορικά διατηρητέα μνημεία» αποτιμάται σε 29 εκατομμύρια Ευρώ (700Ευρώ το τετραγωνικό το οικόπεδο και 450Ευρώ το τετραγωνικό τα κτίρια) και γίνεται Α.Ε.

δείτε σχετικά :Κοινή Ανώνυμη Εταιρεία η Τεχνόπολη

Το καταστατικό της Τεχνοπολις ΑΕ

Προσφυγή για τη μετατροπή της Τεχνόπολις σε ΑΕ

Για κάθε Ενεργό Πολίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: