Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Καλλικράτης : Αλλάζει ο χάρτης, θα αλλάξει η χώρα;


Ριζικές ανατροπές φέρνει στη διοικητική δομή της χώρας το σχέδιο «Καλλικράτης». Δραστική περικοπή των δήμων σε 370 από 1.034 σήμερα, συγχώνευση των νομαρχιών σε 13 περιφέρειες με αιρετά όργανα και κατάργηση του 42% για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων με επαναφορά του 50%+1 είναι μεταξύ των βασικών αλλαγών που προωθούνται.

Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας φαντάζει αναγκαία όσο ποτέ, αλλά η εμπειρία του «Καποδίστρια» που προηγήθηκε έχει δείξει ότι χωρίς την απαιτούμενη στήριξη το όλο εγχείρημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Ενδεικτικό είναι ότι στο ίδιο το σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση αναφέρεται ότι μόνο 212 από τους 1.034 δήμους της χώρας διαθέτουν τη διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια.

Τραγικές ελλείψεις καταγράφονται και στο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έπρεπε να διαθέτουν οι ΟΤΑ. Το 44% των δήμων διαθέτουν μόνο έναν μηχανικό, ενώ στο 23% δεν υπηρετεί κανένας οικονομολόγος και το 47% έχει έναν ή δύο. Η απουσία τέτοιων στελεχών που θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ΟΤΑ μέσω και της δυνατότητας ανάληψης ουσιαστικών έργων είχε ως αποτέλεσμα οι Καποδιστριακοί δήμοι να μην μπορέσουν ποτέ να λειτουργήσουν σωστά. Οδήγησε μάλιστα και στην απομόνωση ολόκληρα διαμερίσματα, που στο παρελθόν αποτελούσαν τους δήμους ή τις κοινότητες μιας περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: