Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010Σας ενημερώνουμε για την διεξαγωγή της Βασικής Εκπαίδευσης Εθελοντών Δασοπροστασίας 24 & 25 Απριλίου 2010, όπως αναφέρεται στην συνημμένη αφίσα. Στήν εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν εθελοντές από όλες τις Εθελοντικές Ομάδες των Δήμων που καλύπτει ο ΣΠΑΥ.
Συμμετοχές στα πιο κάτω τηλέφωνα της ΕΔΔΚ (Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής)

Tel. : 210-7244042, 210-7244150
Fax : 210-7244077
www.dasoprostasia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: