Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

απίστευτο και πραγματικά κωμικόΔείγμα μικρό αλλά αποκαλυπτικό όπου πέρα από το ευτράπελο και το κωμικό συνειδητοποιεί κανείς την εξαιρετικά άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εκπαίδευση μας. Και δεν εννοούμε βέβαια την ορθογραφία του πράγματος!..

Έκθεση μαθητή της ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ από χωριό της Κρήτης

Έκθεση
Θέμα: Ο Εβαγκελισμός τις

Θεωτόκου.

Ο λουκάς εβαγκελίστικε ότι θα γενιθή ο χριστός.
τότε ο θεός πέζη μια τ' ανγκέλου κε λέει του.
γλάκα μωρέ στη γη να βρίς το μαριό κε να του ιπής πως θα γενήσι
το χριστό.
κράθιε του και τούτονε το κρινο.
θα δεχτεί πιο εύκολα.
κε ετσά γλακά ο άνγκελος στη γη επίγε κι ίβρικεν το μαριό και ίπε
του.
μαρία εσι δε το κατές μα είσαι βαρεμένο γιατι θα γενήσις
το χριστό.
κε το μαριό τότε λεει. όφου! όφου! ίντα παθα!
Κε ίντα νε τανά απού μου μιλίς.
ας ειναι όμως. θα τονε γενήσο το
χριστό.
ποιος άντρας όμως

θα με παντρευτί;
και ίπετζι ο άνγκελος.
μι στενοχοράσε συ μαριό κε επίε ο άγκελος στον Ιωσηφ κε του λεει..
ιωσιφ το μαριό ειναι βαρεμένο απο το θεο κε θα γενήσι το χριστό.
συ ομως θα το παντρευτίς κε δε θα σε νειάζι πράμα.
τότε ο ιωσίφ που δεν επίστεψε λέξι απο τα λόγια του ανγκέλου
επαντρεύτικε το μαριό.
κε όντενε γενούσε έδωκε τιν εντολί να σφάξουνε όλα τα μορά του
κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: