Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Τι λέει το «Μνημόνιο» ΔΝΤ-Ευρωπαϊκής Ένωσης-κυβέρνησης;


Ακούσαμε τους υπουργούς της κυβέρνησης και, κυρίως, τον υπουργό Εργασίας Α. Λοβέρδο, να λένε ότι «δίνουν μάχες» για να υπερασπιστούν δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως, αν είχαμε διαβάσει το 28σελιδο Μνημόνιο που υπέγραψαν κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ στις 3 Μαϊου 2010, θα αντιλαμβανόμασταν ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης
προσπαθού(σα)ν απλώς να δώσουν την εντύπωση ότι αυτοί αγωνίζονται κι ότι για όλα φταίει το ΔΝΤ: οι «ξένοι». Στην πραγματικότητα, όσα υποτίθεται πως επιβάλει το ΔΝΤ, τα έχει συμφωνήσει με το Μνημόνιο η ίδια η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα:

1.
Κάθε τρεις μήνες θα γίνονται εκταμιεύσεις χρημάτων, υπό τον όρο, ο έλεγχος των οικονομικών (που θα γίνεται επίσης ανά τρεις μήνες), να δείχνει ότι τα κριτήρια και οι στόχοι της Συμφωνίας τηρούνται.

2.
Το θέμα δεν είναι με ποιον τρόπο και με τι κόστος –είτε πολιτικό (έλλειμμα δημοκρατίας), είτε κοινωνικό (φτώχεια και κοινωνικές ταραχές)- θα επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημονίου: το θέμα είναι να επιτευχθούν. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

3.
Τα άμεσα μέτρα που προβλέπει το Μνημόνιο είναι τα εξής: αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στον καπνό και στο αλκοόλ, μείωση του μισθολογίου του δημοσίου τομέα με τη μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας και των επιδομάτων που καταβάλλονται σε δημοσίους υπαλλήλους, μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας που καταβάλλονται στους συνταξιούχους, αναδρομική μείωση ειδικών επιδομάτων στους δημόσιους υπαλλήλους,
σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. Επιπλέον, ακύρωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. πυρκαγιές) και μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκ. ευρώ σε σύγκριση με τον ισχύοντα σχεδιασμό. Ειδικά για τις δημόσιες επενδύσεις, η μείωση είναι καταστροφική, στο βαθμό που α) αποφασίζεται
σε περίοδο κρίσης, που και οι ιδιωτικές δαπάνες μειώνονται (άρα ανεβαίνει η ανεργία) και
β) αφορά υγεία και παιδεία, όπου οι δημόσιες επενδύσεις ήταν ήδη μικρές.

4.
Ακόμα κι όταν προβλέπονται περιορισμοί για τα υψηλότερα εισοδήματα, οι περιορισμοί αυτοί είναι σχεδόν ίσοι με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους πιο φτωχούς των φτωχών, σα να αντέχουν όλοι τα ίδια βάρη. Ένα παράδειγμα: Το Μνημόνιο προβλέπει μείωση των υψηλότερων συντάξεων, με στόχο την εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ: ταυτόχρονα, κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το επίδομα αλληλεγγύης, με στόχο την εξοικονόμηση 400 εκ. ευρώ. Στην ίδια λογική, προβλέπεται προοδευτική φορολογική κλίμακα για όλες τις πηγές εισοδήματος, αλλά ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος που προέρχεται από εργασία και περιουσιακά στοιχεία: υψηλόμισθοι και
χαμηλόμισθοι χάνουν το ίδιο, σα να έπαιρναν τα ίδια.

5.
Το ίδιο το Μνημόνιο διαψεύδει όσους νόμισαν ότι οι περικοπές μισθών-συντάξεων αφορούσαν μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους: η κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεωρήσει το πλαίσιο διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και των συμβάσεων, επιβάλλοντας μείωση της αμοιβής της υπερωριακής εργασίας και «τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας» (υπερωρίες, παρτ-τάιμ). Θα επιτρέψει, επίσης, «τοπικά σύμφωνα να θέτουν τις μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερα από τις κλαδικές συμφωνίες και να εισάγουν αμοιβές που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης», την εισαγωγή μισθών κάτω από τον κατώτατο μισθό (sub-minima) «για ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι», την παράταση της περιόδου μαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, την μείωση της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, την αύξηση του
ελαχίστου ορίου μαζικών απολύσεων ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και ημιαπασχόλησης. Τα περισσότερα από τα προβλεπόμενα επιβλήθηκαν με το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα του κ. Λοβέρδου, κατά παράκαμψη της Βουλής.

6.
Οι περικοπές αφορούν και τα επιδόματα ανεργίας! Ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν (από τους ανέργους…) 500 εκ. ευρώ.

7.
Η κυβέρνηση συμφώνησε με το ΔΝΤ ότι τον κύριο ρόλο στην οικονομία θα έχουν και πάλι οι τράπεζες. Το Μνημόνιο προβλέπει την ίδρυση Ταμείου Σταθερότητας «για να διαφυλαχθεί η ευρωστία του χρηματοπιστωτικού τομέα και η ικανότητά του να στηρίξει την ελληνική οικονομία, παρέχοντας κεφαλαιακή υποστήριξη στις τράπεζες». Δεν αρκούν, δηλαδή, τα δις ευρώ που δώσαμε στις τράπεζες για να φτάσουμε ως εδώ: τους εγγυώμαστε ότι θα τους
δώσουμε άλλα 10 δις ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση από πηγές προερχόμενες από το κοινό πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ: «ο κίνδυνος ζημιών αναλαμβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριο μέτοχο του Ταμείου».

8.
Το Μνημόνιο θεωρεί βέβαιο ήδη από τις 3 Μαϊου ότι «το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, κυρίως μέσω της συγχώνευσης δήμων, νομαρχιών και περιφερειών με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και των μισθών». Όσοι λέμε, δηλαδή, ότι ο Καλλικράτης καταργεί την αυτοδιοίκηση και προσαρμόζει τους δήμους στις απαιτήσεις του ΔΝΤ, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας: αναφέρεται ρητά στο κείμενο του Μνημονίου.

9
.Η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ προβλέπεται ρητά από το Μνημόνιο, όπως και η κατάργηση των δρομολογίων που ως τώρα εξυπηρετούσαν κοινωνικές ανάγκες και δεν απέφεραν κέρδος. Ρητά, επίσης, προβλέπεται και η «απελευθέρωση» της ενέργειας, προφανώς με την ιδιωτικοποίηση και της ΔΕΗ. Γενικότερα, «η κυβέρνηση θα προετοιμάσει ένα σχέδιο
αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξή τουλάχιστον 1 δις ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013».

10.
Το Μνημόνιο περιγράφει από τώρα τον προϋπολογισμό του 2011. Ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπει, είναι η μη αντικατάσταση του 80% από τους δημόσιους υπαλλήλους που βγαίνουν στη σύνταξη (μέτρο που θα αυξήσει την ανεργία και θα χειροτερεύσει τις δημόσιες υπηρεσίες), η μη χορήγηση στους συνταξιούχους των χρημάτων που χάνουν από τον πληθωρισμό, η μείωση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των επενδύσεων από εγχώριους πόρους κατά 1 δις ευρώ «τουλάχιστον». Οι θετικοί φόροι στα τυχερά παιχνίδια και τις εταιρείες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι, βεβαίως, δυνατό, να συγκριθούν με τις απώλειες.

11.
Ενώ το Μνημόνιο προβλέπει λεπτομερώς τα έσοδα από τις περικοπές μισθών, συντάξεων και άλλων κοινωνικών πόρων, δεν αναφέρει ούτε λέξη για τα χρήματα που περιμένει από την «είσπραξη ανείσπρακτων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες (σε συντονισμό με τα ασφαλιστικά ταμεία), την αναδιοργάνωση μιας μονάδας για τους φορολογούμενους με μεγάλα εισοδήματα που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά στα έσοδα, [την] καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλο πλούτο και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης των μεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών». Αρκεί, δηλαδή, να μπουν φυλακή οι παραβάτες για να σταθεί στα πόδια της μια κοινωνία τσακισμένη…

12.
Τι είδους δημοκρατία θέλει το ΔΝΤ; Ας πάρουμε μια από τις συνηθισμένες φράσεις που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο: «Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του». Και πού το ξέρουν αυτό; Το ξέρουν, γιατί η κυβέρνηση έχει καταργήσει πρακτικά το ρόλο της Βουλής, και απλώς της ανακοινώνει τα νομοσχέδια που ψηφίζει, λόγω της πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ. Όποιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαφωνεί, διαγράφεται (βλ. περίπτωση Σακοράφα).

13.
Μιας και …το έφερε η κουβέντα, το Μνημόνιο προβλέπει για το ασφαλιστικό «τη συγχώνευση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία». Αντί, δηλαδή, να ενισχυθούν όλα τα ταμεία, ενώνονται υγιή και χρεωκοπημένα, ώστε να μειωθούν οι συντάξεις και να στραφούν οι ασφαλισμένοι στην ιδιωτική ασφάλιση.

14.
Οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού θα ισχύουν για όλους από την Πρωτοχρονιά του 2013.
Ποιες θα είναι αυτές οι ρυθμίσεις; α) όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα, β) πλήρης σύνταξη από τα 37 στα 40 χρόνια δουλειάς,
γ) αύξηση, κάθε τρία χρόνια και αρχίζοντας το 2020, των ελάχιστων και νομοθετημένων ηλικιών συνταξιοδότησης, «ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση»: όσο πιο πολύ ζεις, τόσο πιο πολύ θα δουλεύεις, δ) υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών, όχι με βάση τα τελευταία πέντε έτη, αλλά στο σύνολο του εργασιακού βίου, ε) αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (εννοείται προς τα κάτω), στ) μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ των ηλικιών 60 και 65, αν έχουν ένσημα λιγότερο από 40 χρό-
νια, ζ) εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας, δηλαδή διαρκής αμφισβήτηση της σύνταξης και τακτικές διακοπές στην καταβολή της, μήπως και ο δικαιούχος αναρρώσει ως εκ θαύματος.

15.
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Μνημόνιο που υπέγραψε, δεσμεύεται να προτείνει νομοθεσία που παύει να προστατεύει την ελάχιστη αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων.

16.
Το Μνημόνιο λύνει τα χέρια των βιομηχάνων για να ιδρύουν και να εγκαθιστούν βιομηχανικές μονάδες όπου, όποτε και όπως θέλουν.

17.
Το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ όλα τα οικονομικά στοιχεία (δαπάνες, ρευστότητα, μισθολόγια κλπ): άλλα ανά εβδομάδα, άλλα ανά 15 μέρες, άλλα ανά μήνα και άλλα ανά τρίμηνο. Δεν ξεφεύγει τίποτα!

18.
Όλα τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να επιβληθούν με νόμους, σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: για κάθε μήνα προβλέπεται και ένας νόμος και μια ματιά στο Μνημόνιο μας επιτρέπει να ξέρουμε τι θα περάσει απ’τη Βουλή (χωρίς συζήτηση) και ποιο μήνα.
Αντί οποιουδήποτε σχολίου, ας υπενθυμίσουμε ότι το ΔΝΤ έχει ήδη προβλέψει για την επικοινωνιακή στήριξη των παραπάνω μέτρων, αναθέτοντας στην εταιρεία Civitas, που ειδικεύεται στην επικοινωνία, το σχετικό έργο. Ποιοι άραγε απ’όσους βγαίνουν στα κανάλια έχουν σχέση με την εταιρεία αυτή; Ίσως κάποτε το μάθουμε

Δεν υπάρχουν σχόλια: