Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (α) Από τη Χάρτα του Ρήγα στους Ευρωπαϊκούς Χάρτες Αυτοδιοίκησης, στην Local Agenda 21 και στον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη


Τον Νοέμβριο θα έχουμε Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές.
Στο δρόμο προς τις εκλογές θα αναρτήσουμε θέματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ξεκινάμε με μία ανάρτηση, μια παρουσίαση που είχαμε κάνει πριν τέσσερα χρόνια, δηλαδή το 2006 παραμονή των προηγούμενων δημοτικών εκλογών. Θέμα: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Από τη Χάρτα του Ρήγα στους Ευρωπαϊκούς Χάρτες Αυτοδιοίκησης, στην Local Agenda 21 και στον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη για τα Δικαιώματα στην Πόλη.
Κλικάρετε ΕΔΩ.
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση δύο βιβλίων σχετική με την οργάνωση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο α) Τοπικοποίηση β) Κουμμουναλισμός - ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών.

Η θέση μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη είναι ότι την παρούσα πολιτική, κοινωνική, οικονομική, οργανωτικά διοικητική φάση που διανύουμε ως χώρα δεν χρειάζεται καμία διοικητική αλλαγή. Ο Δήμοι είναι ανίκανοι τεχνικά, οργανωτικά, οικονομικά να διαχειριστούν ακόμα και τις περιορισμένες αρμοδιότητες που έχουν. Δεν μπορούν να αναλάβουν περισσότερες και όχι μόνο γιατί δεν διαθέτουν οικονομικούς πόρους, αλλά γιατί δεν έχουν γνώσεις, εμπειρίες, υποδομή κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: