Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Στη Βουλή η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του κόμματος κατέθεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή την πρόταση νόμου για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η πρόταση νόμου θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια κοινβουλευτική επιτροπή αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής που διακόπτει σήμερα έως τις 20 Αυγούστου.

Κύριο χαρακτηριστικό της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ολική ή μερική διαγραφή των χρεών προς τις τράπεζες.

Ο Αλέξης Μητρόπουλος, εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου, μιλώντας σε ανοιχτή διαβούλευση που προηγήθηκε της κατάθεσής της στη Βουλή, τόνισε: «Η πρόταση νόμου που επεξεργάστηκε η κοινοβουλευτική μας ομάδα προβλέπει μεταξύ άλλων την περικοπή των δόσεων των τοκοχρεολυσίων των δανείων κάθε πολίτη και κάθε νοικοκυριού έως του 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους και την απαλλαγή τους από το υπόλοιπο ποσό της δόσης. Προνοεί επίσης για την ολική διαγραφή των χρεών ευπαθών ομάδων του λαού μας για όσους διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας για τους χρονίως πάσχοντες, για τους αναπήρους τους αστέγους που αδυνατούν να προσποριστούν τα στοιχειώδη του βίου».

Όπως ανέφεραν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση νόμου θα περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις που θα συμπληρωθούν μετά τη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς, «ώστε να αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πλαίσιο για μία νέα «Σεισάχθεια» που ανακουφίζει την κοινωνία, αυξάνει την ικανότητα της καταναλωτικής δαπάνης, αιμοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επιτηδευματίες και τους επαγγελματίες».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«για την οικονομική ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δραματική οικονομική πραγματικότητα, που βιώνει τραυματικά ολόκληρη η κοινωνία, η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών ζωής, η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και η εν είδει λαίλαπας εξάπλωση της νέας μορφής ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, λόγω των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών μνημονιακών πολιτικών, έχει ως αποτέλεσμα την ριζική και εντελώς απρόβλεπτη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών δυνατοτήτων εντμήματος του πληθυσμού, που σήμερα ασφυκτιά υπό την πίεση ληξιπρόθεσμων οφειλών που τα νέα δεδομένα δεν επιτρέπουν την εξυπηρέτησή τους.

Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν μία νέα «σεισάχθεια», δηλαδή την νομοθετική αντιμετώπιση του επιτακτικού προβλήματος των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, φυσικών προσώπων και οικογενειών, από στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια, από υπόλοιπα πιστωτικών καρτών και υπεραναλήψεις λογαριασμών, οφειλών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω μείωσης του εισοδήματος, απόλυσης από την εργασία ή ανυπαρξίας άλλων εισοδημάτων από περιουσιακά-οικογενειακά στοιχεία. Αυτό ισχύει στο μέγιστο βαθμό για εκείνους τους συνανθρώπους μας που διαβιούν σε συνθήκες φτώχιας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εξάλλου, η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών γίνεται με δάνεια των πολιτών και περιλαμβάνει ακόμη και τις επισφαλείς απαιτήσεις που προέρχονται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτών και των οικογενειών τους.

Ως εκ τούτου, μια αντίστοιχη διαδικασία μερικής ή ολικής απαλλαγής των πολιτών από τα χρέη («Σεισάχθεια») πρέπει να τεθεί κατεπειγόντως σε εφαρμογή, για την ανακούφιση της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και οικογενειών.

Η πρόταση νόμου επιτρέπει τη λελογισμένη πληρωμή των δόσεων δανείων μέχρι του σημείου να μην απειλείται η ζωή, η υγεία, η κοινωνική υπόσταση, η αξιοπρεπής διαβίωση των οφειλετών και απαλλάσσει πλήρως από τις δανειακές υποχρεώσεις τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που έχουν απωλέσει τη δυνατότητα προσπορισμού εισοδήματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Για την οικονομική ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών»

Άρθρο 1

α. Από 1-1-2012, θεσπίζεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, για όλα τα φυσικά πρόσωπα- δανειολήπτες στεγαστικών, επισκευαστικών, προσωπικών και καταναλωτικών δανείων, τους οφειλέτες πιστωτικών καρτών και τους καταθέτες που έχουν προβεί σε υπεραναλήψεις, η μηνιαία καταβολή δόσεων σε Τραπεζικό Οργανισμό, Τραπεζική Εταιρία ή Χρηματοπιστωτική Εταιρία Ανάληψης Είσπραξης Χρεών κατόπιν εκχώρησης, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τροποποιείται ως εξής:

1) διαγράφονται οι ετήσιες δανειακές- χρεωστικές οφειλές, αναλογικώς και συστοίχως προς την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του οφειλέτη, από 1-1-2010 και εντεύθεν. Εξαιρούνται της παρούσης προβλέψεως περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών εισοδημάτων, που και μετά την μείωσή τους, εξακολουθούν να παραμένουν αδιαμφισβήτητα εξαιρετικά υψηλά και υπερκαλύπτουν εις πολλαπλούν τις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης του δανειολήπτη και της οικογένειάς του σε περίπτωση καταβολής ολόκληρης της αρχικής δόσης.

2) επιπλέον της άνω διαγραφής, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, το 30% του μηνιαίου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας του προηγουμένου έτους, καθώς επίσης και από κάθε τυχόν νέο στοιχείο, όπως καταγγελία σύμβασης, άτυπη απόλυση λόγω οικονομικής κρίσης, σοβαρή ασθένεια.

-τέλος, η καταβολή μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να περιάγει τον δανειολήπτη κάτω του ορίου της φτώχειας (αξιοπρεπούς διαβίωσης) και, σε τυχόν τέτοια περίπτωση, γίνεται επίσης αναλογική περικοπή της δόσης και διαγραφή της οφειλής

Η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για τους τις Τράπεζες, Τραπεζικούς Οργανισμούς, Τραπεζικές Εταιρίες ή Χρηματοπιστωτικές Εταιρίες Ανάληψης Είσπραξης Χρεών και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που οφείλουν να προβούν αυτεπαγγέλτως και αμελλητί στη σχετική ρύθμιση και μερική διαγραφή για φυσικά πρόσωπα που έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις κατά τη διαδικασία του Ν. 3869/2010 και οι οποίες δεν έχουν συμβιβασθεί εξωδικαστικά. Επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν αμελλητί τις σχετικές νέες, δυνάμει του παρόντος νόμου, αιτήσεις των δανειοληπτών και να χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

Προς διεκπεραίωση της αίτησής τους, οι αιτούντες δανειολήπτες υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας τους (εκκαθαριστικό σημείωμα, κατάσταση περιουσίας και κάθε είδους εισοδημάτων του φυσικού προσώπου ή της οικογενείας, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των σχετικών στοιχείων), προκειμένου να υπολογίζονται τα διαθέσιμα εισοδήματα για την αποπληρωμή του χρέους. Αν δεν υπάρχουν εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας, είτε επειδή ο δανειολήπτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί κανένα εισόδημα, θα χρησιμοποιούνται τα αποδεικτικά εισοδήματος που τυχόν έχει ο/οι τραπεζικός/οι οργανισμός/οι που ενέκρινε/αν το/τα δάνειο/α και είχε καταθέσει ο ίδιος ο δανειολήπτης με την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση.

Τότε μόνον επιτρέπεται η μη εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του παρόντος νόμου, όταν από το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του τρόπου διαβίωσης του οφειλέτη, προκύπτει βεβαιότητα ότι αυτός έχει υψηλά και αδήλωτα εισοδήματα.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και παράνομης άρνησης εκ μέρους της Τράπεζας, Οργανισμού, Εταιρίας, Ταμείου να προβεί στην ανωτέρω ρύθμιση, ιδρύεται δικαίωμα αποζημίωσης εκ μέρους του αιτούντος και επιβάλλεται πρόστιμο στην Τράπεζα, Οργανισμό, Ταμείο.

β.Ο προσδιορισμός του άνω ποσοστού θα γίνεται σε ετήσια βάση (σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους). Μετά την πάροδο του έτους ρύθμισης, έκαστο μέρος της δανειακής σύμβασης δύναται να ζητήσει αναθεώρηση του άνω ποσού, στη βάση της μεταβολής του δηλωθέντος εισοδήματος του δανειολήπτη, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ, ή από τα άλλα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

γ.O προσδιορισμός του 30 % του μηνιαίου εισοδήματος θα γίνεται με τον εξής τύπο : Καθαρό εισόδημα με βάση το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγουμένου έτους διά 12 (μήνες) επί 30 %. Το ποσό αυτό θα αποτελεί το διαθέσιμο μηνιαίο για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και θα κατανέμεται σύμμετρα ανά δάνειο (δανειακή σύμβαση).

Η αναθεώρηση του ποσού γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται από: 1) Έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 2) Έναν εκπρόσωπο των δανειοληπτών 3) Έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας, της Εταιρίας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ανάλογα με την περίπτωση. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν. 3869/2010

δ. Για τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, το ετήσιο χρεωστικό υπόλοιπο των δόσεων (μετά την αφαίρεση του 30%), διαγράφεται από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και παύει να οφείλεται

ε. Σε περίπτωση συρροής δανείων σε περισσότερες από μία Τράπεζες ή Οργανισμούς ή Εταιρίες, η διαδικασία χωρεί αναλογικά με αντίστοιχη μείωση των συρρεόντων δανείων και προσδιορισμό της δόσης στο ως άνω ποσοστό (30% του συνολικού εισοδήματος),

Παράδειγμα : Ετήσιο καθαρό εισόδημα 30.000 € Διαθέσιμο ποσό για μηνιαία αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων = 30.000 / 12 Χ 30% = 750 €

Μηνιαίες δανειακές υποχρεώσεις : 1η 300 €, 2η 500 € 4η 200 € και για οποιαδήποτε τράπεζα οργανισμό ή εταιρία.

Με τα δεδομένα αυτά θα αποπληρωθεί για την 1η δόση 225 €, για τη 2η δόση 375 € και για την 3η δόση 150 € και θα διαγραφούν για την 1η δόση 300 – 225 = 75 € για τη 2η δόση 500 – 375 = 125 € και για την 3η δόση 200 – 150 € = 50 € Συνολικά θα διαγραφούν μηνιαίες δανειακές απαιτήσεις 75 + 125 +50 = 250 € και ετήσιες 3000 €.

στ) Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής του αρχικού οφειλέτη, για τους εγγυητές των αντιστοίχων δανείων, για τους οποίους θα εφαρμόζεται ανάλογα η ανωτέρω ρύθμιση

ζ) Επί τυχόν αδυναμίας υπολογισμού του μηνιαίου εισοδήματος λόγω ανυπαρξίας εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας, ή σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο προσδιορισμός του 30 % του εισοδήματος θα γίνεται με δικαστική απόφαση από την Τριμελή Επιτροπή του στοιχείου γ’ του παρόντος άρθρου. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία του Ν. 3869/2010

Άρθρο 2

Ρύθμιση χρεών

α. Μετά την έναρξη της διαδικασίας του παρόντος νόμου, που γίνεται:

α) ως προς τις ήδη κατατεθείσες αιτήσεις, από την δημοσίευσή του,

β) ως προς τις νέες αιτήσεις για ένταξη στο νόμο, με την κατάθεσή τους στην Τράπεζα, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση, [η αίτηση συνοδευμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό του μηνιαίου ή ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος του],

ο πιστωτικός Οργανισμός ή η Εταιρία, προς την οποία έχει εκχωρηθεί η απαίτηση, ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαγορεύεται να καταγγείλουν τη σύμβαση δανείου, να εκδώσουν διαταγές πληρωμής και να προβούν σε οιανδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των επίδικων απαιτήσεών τους. Ομοίως απαγορεύεται η πραγματοποίηση τηλεφωνικών οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες. Επίσης απαγορεύεται να επιβαρυνθεί η οφειλή με τόκους υπερημερίας. Για τυχόν παράβαση των παρουσών διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο.

β.Το αρχικό επιτόκιο των στεγαστικών, καταναλωτικών και προσωπικών δανείων διατηρείται μέχρι την αποπληρωμή του χρέους, που ρυθμίζεται κατά την παρούσα διαδικασία, απαγορευομένης κάθε μονομερούς αύξησής του καθώς και κάθε περαιτέρω αναζήτησης επιπρόσθετων εμπραγμάτων ασφαλειών.

Σε κάθε περίπτωση ρύθμισης χρεών, το νέο συμφωνηθέν επιτόκιο δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του αρχικώς ορισθέντος με τη δανειακή σύμβαση.

Άρθρο 3

α. Με την ίδια διαδικασία και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, δύναται να αποφασισθεί η αναστολή πληρωμής οποιουδήποτε ποσού χρέους προς κάθε είδους Τραπεζικό Οργανισμό, Τραπεζική Εταιρία ή Χρηματοπιστωτική Εταιρία Ανάληψης Είσπραξης Χρεών, για κάθε φυσικό πρόσωπο-δανειολήπτη στεγαστικού, καταναλωτικού ή προσωπικού δανείου, που έχει αποδεδειγμένα ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αρμοδίως καθορίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα διαγράφεται ολόκληρη η συνολική ετήσια δανειακή υποχρέωση του δανειολήπτη.

Εάν το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη είναι κάτω από το όριο της φτώχειας επί πέντε (5) συναπτά έτη, με την ίδια διαδικασία, και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου αποφασίζεται η συνολική διαγραφή των χρεών του προς τα άνω πιστωτικά ιδρύματα. Το αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα με χρόνια ανίατη ασθένεια ή οριστική αναπηρία άνω του 75%, που αποδεικνύονται από αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών ή πιστοποιητικών δημοσιών φορέων, κατά την κείμενη διαδικασία. Επίσης, η ίδια δυνατότητα προβλέπεται και για πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους, υπό τις οριζόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

Τελική διάταξη

Καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 3869/2010 που προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ενώ διατηρούνται σε ισχύ όσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Εν αμφιβολία και σε περίπτωση ερμηνευτικής δυσχέρειας, εφαρμόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη για τον δανειολήπτη διάταξη.

Διαβάστε επίσης το ρεπορτάζ από τη Συνέντευξη Τύπου (25/07/2012) σε αίθουσα της Βουλής, με θέμα την παρουσίαση πρότασης νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα:

Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Δεν υπάρχουν σχόλια: